admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 26 ถึง 30 จาก 46 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
26รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี 1 ชุด sine
6 ก.ย. 2022 10:04:37
เปิดดูแล้ว 53 ครั้ง
เปิดดู
27รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด (TEOAE) โรงพยาบาลถลาง 1 เครื่อง sine
5 ก.ย. 2022 15:52:02
เปิดดูแล้ว 32 ครั้ง
เปิดดู
28ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sine
5 ก.ย. 2022 15:48:26
เปิดดูแล้ว 43 ครั้ง
เปิดดู
29ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย (ยกเว้นอาหารทางสายยาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) golf
18 ส.ค. 2022 15:30:30
เปิดดูแล้ว 44 ครั้ง
เปิดดู
30เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ golf
18 ส.ค. 2022 15:22:16
เปิดดูแล้ว 67 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 26 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
26รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง sine
24 ส.ค. 2022 09:53:21
เปิดดูแล้ว 151 ครั้ง
เปิดดู
27ราชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วครว ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) sine
21 ก.ค. 2022 15:58:45
เปิดดูแล้ว 220 ครั้ง
เปิดดู
28รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) sine
11 เม.ย. 2022 11:08:55
เปิดดูแล้ว 606 ครั้ง
เปิดดู
29ผลการสอบคคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง sine
24 มี.ค. 2022 14:35:08
เปิดดูแล้ว 225 ครั้ง
เปิดดู
30รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) sine
21 มี.ค. 2022 10:58:23
เปิดดูแล้ว 241 ครั้ง
เปิดดู