เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Update Delete


บทความ: ซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู้ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักข์ หลอดแอลอีดี
เอกสารประกอบ

สร้างโดย sine
สร้างวันที่ 23 พ.ย. 2021 15:06:55
แก้ไขวันที่ 23 พ.ย. 2021 15:06:55
เปิดทั้งหมด 601 ครั้ง