ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัด 87 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 5.7 เมตร ยาว 5.5 เมตร สูง 2.8 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

Update Delete


บทความ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัด 87 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 5.7 เมตร ยาว 5.5 เมตร สูง 2.8 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
เอกสารประกอบ

สร้างโดย sine
สร้างวันที่ 14 ก.ย. 2023 14:01:09
แก้ไขวันที่ 14 ก.ย. 2023 14:01:09
เปิดทั้งหมด 217 ครั้ง