admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 1 ถึง 5 จาก 27 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์โพสล่าสุดเปิดดู
1ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก sine
20 ก.พ. 2024 15:00:02
เปิดดูแล้ว 259 ครั้ง
เปิดดู
2ประกาศเผยแพร่แผนการขอนำรายงานงบทดลองขึ้นเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 sine
13 ก.พ. 2024 10:50:54
เปิดดูแล้ว 240 ครั้ง
เปิดดู
3การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เคลื่อนที่แก่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต woot
11 ม.ค. 2024 16:57:08
เปิดดูแล้ว 317 ครั้ง
เปิดดู
4การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เคลื่อนที่แก่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว woot
11 ม.ค. 2024 13:36:45
เปิดดูแล้ว 317 ครั้ง
เปิดดู
5แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 sine
30 พ.ย. 2023 15:51:19
เปิดดูแล้ว 338 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 1 ถึง 5 จาก 88 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ sine
12 ก.พ. 2024 09:57:58
เปิดดูแล้ว 257 ครั้ง
เปิดดู
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง sine
29 ม.ค. 2024 13:17:10
เปิดดูแล้ว 246 ครั้ง
เปิดดู
3ประกาศราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดพร้อมน้ำยาประจำปีงบประมาณ 2567 ถึงปีงบประมาณ 2568 จำนวน 23 รายการ sine
25 ม.ค. 2024 11:08:52
เปิดดูแล้ว 248 ครั้ง
เปิดดู
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง sine
15 ม.ค. 2024 11:15:20
เปิดดูแล้ว 267 ครั้ง
เปิดดู
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ sine
3 ม.ค. 2024 09:23:45
เปิดดูแล้ว 260 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 1 ถึง 5 จาก 47 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
1รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
23 ก.พ. 2024 13:19:04
เปิดดูแล้ว 245 ครั้ง
เปิดดู
2รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
23 ก.พ. 2024 08:56:51
เปิดดูแล้ว 248 ครั้ง
เปิดดู
3รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง woot
16 ก.พ. 2024 15:32:25
เปิดดูแล้ว 317 ครั้ง
เปิดดู
4รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ woot
16 ก.พ. 2024 10:59:52
เปิดดูแล้ว 290 ครั้ง
เปิดดู
5รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง sine
23 ม.ค. 2024 10:57:12
เปิดดูแล้ว 387 ครั้ง
เปิดดู