admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 1 ถึง 5 จาก 34 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์โพสล่าสุดเปิดดู
1นโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม sine
30 พ.ค. 2024 09:05:32
เปิดดูแล้ว 77 ครั้ง
เปิดดู
2นโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม sine
30 พ.ค. 2024 09:03:58
เปิดดูแล้ว 63 ครั้ง
เปิดดู
3ประกาศนโยบายบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และเยาวชน sine
11 มี.ค. 2024 09:11:12
เปิดดูแล้ว 168 ครั้ง
เปิดดู
4การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน sine
5 มี.ค. 2024 09:11:20
เปิดดูแล้ว 127 ครั้ง
เปิดดู
5อาการตามัวในผู้สูงอายุ และการตรวจตาในเด็ก sine
5 มี.ค. 2024 09:10:47
เปิดดูแล้ว 125 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 1 ถึง 5 จาก 97 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
1ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นเซลล์ประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS) sine
18 มิ.ย. 2024 09:18:17
เปิดดูแล้ว 8 ครั้ง
เปิดดู
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง sine
4 มิ.ย. 2024 09:34:57
เปิดดูแล้ว 25 ครั้ง
เปิดดู
3เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 9 รายการ sine
31 พ.ค. 2024 15:36:56
เปิดดูแล้ว 45 ครั้ง
เปิดดู
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ sine
20 พ.ค. 2024 15:46:51
เปิดดูแล้ว 82 ครั้ง
เปิดดู
5เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 sine
16 พ.ค. 2024 14:24:33
เปิดดูแล้ว 73 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 1 ถึง 5 จาก 64 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
1รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
19 มิ.ย. 2024 09:40:32
เปิดดูแล้ว 32 ครั้ง
เปิดดู
2รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
14 มิ.ย. 2024 14:25:42
เปิดดูแล้ว 66 ครั้ง
เปิดดู
3รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง sine
4 มิ.ย. 2024 13:45:49
เปิดดูแล้ว 202 ครั้ง
เปิดดู
4รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
30 พ.ค. 2024 09:38:15
เปิดดูแล้ว 183 ครั้ง
เปิดดู
5รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
24 พ.ค. 2024 08:41:47
เปิดดูแล้ว 166 ครั้ง
เปิดดู