admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 1 ถึง 5 จาก 21 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์โพสล่าสุดเปิดดู
1แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลถลาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) sine
24 ก.ค. 2023 10:29:09
เปิดดูแล้ว 124 ครั้ง
เปิดดู
2ประชาสัมพันธ์ คลินิกกระดูก และข้อ sine
19 ก.ค. 2023 11:35:53
เปิดดูแล้ว 187 ครั้ง
เปิดดู
3เกณฑ์การพิจารณาการยกเลิกเครื่องมือทางการแพทย์ golf
27 มิ.ย. 2023 11:27:07
เปิดดูแล้ว 101 ครั้ง
เปิดดู
4โรงพยาบาลถลาง ประกาศ นโยบายส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ sine
31 พ.ค. 2023 11:32:37
เปิดดูแล้ว 130 ครั้ง
เปิดดู
5โรงพยาบาลถลาง ประกาศ นโยบายส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ sine
31 พ.ค. 2023 11:22:31
เปิดดูแล้ว 104 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 1 ถึง 5 จาก 72 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง sine
18 ก.ย. 2023 11:13:44
เปิดดูแล้ว 10 ครั้ง
เปิดดู
2ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัด 87 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 5.7 เมตร ยาว 5.5 เมตร สูง 2.8 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) sine
14 ก.ย. 2023 14:01:09
เปิดดูแล้ว 17 ครั้ง
เปิดดู
3ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 golf
11 ก.ย. 2023 15:50:37
เปิดดูแล้ว 25 ครั้ง
เปิดดู
4ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัด 87 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 5.7 เมตร ยาว 5.5 เมตร สูง 2.8 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) sine
5 ก.ย. 2023 11:07:27
เปิดดูแล้ว 17 ครั้ง
เปิดดู
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในบริเวณโรงพยาบาลถลาง sine
5 ก.ย. 2023 10:43:52
เปิดดูแล้ว 25 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 1 ถึง 5 จาก 34 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
1รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
19 ก.ย. 2023 13:26:42
เปิดดูแล้ว 12 ครั้ง
เปิดดู
2รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) sine
30 ส.ค. 2023 16:13:28
เปิดดูแล้ว 89 ครั้ง
เปิดดู
3รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง sine
29 ส.ค. 2023 14:57:35
เปิดดูแล้ว 45 ครั้ง
เปิดดู
4รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) sine
23 มิ.ย. 2023 16:16:16
เปิดดูแล้ว 373 ครั้ง
เปิดดู
5รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) sine
1 มิ.ย. 2023 14:26:24
เปิดดูแล้ว 318 ครั้ง
เปิดดู