admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 21 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์โพสล่าสุดเปิดดู
21โรงพยาบาลถลาง เปิดคลินิกกัญชา ทางการแพทย์ sine
24 ก.พ. 2021 11:08:04
เปิดดูแล้ว 975 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 66 ถึง 70 จาก 80 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
66รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) sine
8 ส.ค. 2022 14:09:06
เปิดดูแล้ว 109 ครั้ง
เปิดดู
67ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sine
8 ส.ค. 2022 14:05:39
เปิดดูแล้ว 92 ครั้ง
เปิดดู
68เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ sine
8 ส.ค. 2022 13:57:20
เปิดดูแล้ว 87 ครั้ง
เปิดดู
69ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถเคลื่อนที่สำหรับตรวจมะเร็งเต้านมระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sine
1 มิ.ย. 2022 15:18:16
เปิดดูแล้ว 129 ครั้ง
เปิดดู
70ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) sine
3 พ.ค. 2022 10:16:47
เปิดดูแล้ว 166 ครั้ง
เปิดดู