รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลถลาง 1 เครื่อง

Update Delete


บทความ: รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลถลาง 1 เครื่อง
เอกสารประกอบ

สร้างโดย sine
สร้างวันที่ 6 ก.ย. 2022 10:09:03
แก้ไขวันที่ 6 ก.ย. 2022 10:09:03
เปิดทั้งหมด 49 ครั้ง