รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด โรงพยาบาลถลาง 1 เครื่อง

Update Delete


บทความ: รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด โรงพยาบาลถลาง 1 เครื่อง
เอกสารประกอบ

สร้างโดย sine
สร้างวันที่ 6 ก.ย. 2022 10:10:51
แก้ไขวันที่ 6 ก.ย. 2022 10:10:51
เปิดทั้งหมด 34 ครั้ง