admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 11 ถึง 15 จาก 35 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์โพสล่าสุดเปิดดู
11การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เคลื่อนที่แก่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต woot
11 ม.ค. 2024 16:57:08
เปิดดูแล้ว 474 ครั้ง
เปิดดู
12การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เคลื่อนที่แก่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว woot
11 ม.ค. 2024 13:36:45
เปิดดูแล้ว 493 ครั้ง
เปิดดู
13แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 sine
30 พ.ย. 2023 15:51:19
เปิดดูแล้ว 501 ครั้ง
เปิดดู
14แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลถลางประจำปี งบประมาณ 2567 และขออนุญาตเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์โรงพยาบาลถลาง sine
30 พ.ย. 2023 15:48:34
เปิดดูแล้ว 242 ครั้ง
เปิดดู
15แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลถลาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) sine
24 ก.ค. 2023 10:29:09
เปิดดูแล้ว 516 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 11 ถึง 15 จาก 99 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศระบายอากาศ sine
5 มี.ค. 2024 09:24:46
เปิดดูแล้ว 164 ครั้ง
เปิดดู
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ sine
12 ก.พ. 2024 09:57:58
เปิดดูแล้ว 430 ครั้ง
เปิดดู
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง sine
29 ม.ค. 2024 13:17:10
เปิดดูแล้ว 394 ครั้ง
เปิดดู
14ประกาศราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดพร้อมน้ำยาประจำปีงบประมาณ 2567 ถึงปีงบประมาณ 2568 จำนวน 23 รายการ sine
25 ม.ค. 2024 11:08:52
เปิดดูแล้ว 397 ครั้ง
เปิดดู
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง sine
15 ม.ค. 2024 11:15:20
เปิดดูแล้ว 409 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 11 ถึง 15 จาก 66 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
11รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) sine
25 เม.ย. 2024 14:10:23
เปิดดูแล้ว 249 ครั้ง
เปิดดู
12รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
22 เม.ย. 2024 15:04:53
เปิดดูแล้ว 202 ครั้ง
เปิดดู
13รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง sine
5 เม.ย. 2024 11:05:47
เปิดดูแล้ว 304 ครั้ง
เปิดดู
14รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง sine
3 เม.ย. 2024 13:54:26
เปิดดูแล้ว 218 ครั้ง
เปิดดู
15รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง sine
2 เม.ย. 2024 10:02:21
เปิดดูแล้ว 204 ครั้ง
เปิดดู