admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 11 ถึง 15 จาก 27 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

แสดง 11 ถึง 15 จาก 88 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา sine
6 พ.ย. 2023 11:23:28
เปิดดูแล้ว 80 ครั้ง
เปิดดู
12ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย (ยกเว้นอาหารทางสาบยาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) sine
3 ต.ค. 2023 14:01:29
เปิดดูแล้ว 92 ครั้ง
เปิดดู
13ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sine
3 ต.ค. 2023 13:59:09
เปิดดูแล้ว 110 ครั้ง
เปิดดู
14เผยแพร่แผนการตัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 sine
26 ก.ย. 2023 09:22:58
เปิดดูแล้ว 124 ครั้ง
เปิดดู
15เผยแพร่แผนการตัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 sine
26 ก.ย. 2023 09:22:44
เปิดดูแล้ว 127 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 11 ถึง 15 จาก 47 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
11รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
21 พ.ย. 2023 11:18:10
เปิดดูแล้ว 143 ครั้ง
เปิดดู
12รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง sine
7 พ.ย. 2023 13:46:01
เปิดดูแล้ว 174 ครั้ง
เปิดดู
13รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
25 ต.ค. 2023 14:45:02
เปิดดูแล้ว 181 ครั้ง
เปิดดู
14รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
19 ก.ย. 2023 13:26:42
เปิดดูแล้ว 266 ครั้ง
เปิดดู
15รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) sine
30 ส.ค. 2023 16:13:28
เปิดดูแล้ว 328 ครั้ง
เปิดดู