admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 11 ถึง 15 จาก 32 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

แสดง 11 ถึง 15 จาก 94 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ sine
3 ม.ค. 2024 09:23:45
เปิดดูแล้ว 298 ครั้ง
เปิดดู
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ sine
27 ธ.ค. 2023 14:12:48
เปิดดูแล้ว 90 ครั้ง
เปิดดู
13ประกาศราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 3 รายการ sine
13 ธ.ค. 2023 15:34:28
เปิดดูแล้ว 94 ครั้ง
เปิดดู
14ประกาศราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เช่าเครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ และเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) sine
12 ธ.ค. 2023 10:31:18
เปิดดูแล้ว 88 ครั้ง
เปิดดู
15ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย (ยกเว้นอาหารทางสาบยาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) sine
24 พ.ย. 2023 15:37:33
เปิดดูแล้ว 99 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 11 ถึง 15 จาก 60 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
11รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
21 มี.ค. 2024 11:10:13
เปิดดูแล้ว 68 ครั้ง
เปิดดู
12รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง sine
1 มี.ค. 2024 13:19:44
เปิดดูแล้ว 201 ครั้ง
เปิดดู
13รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
28 ก.พ. 2024 10:43:26
เปิดดูแล้ว 88 ครั้ง
เปิดดู
14รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
23 ก.พ. 2024 13:19:04
เปิดดูแล้ว 297 ครั้ง
เปิดดู
15รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
23 ก.พ. 2024 08:56:51
เปิดดูแล้ว 309 ครั้ง
เปิดดู