การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เคลื่อนที่แก่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

Update Delete


บทความ: ประกาศ โรงพยาบาลถลางให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เคลื่อนที่แก่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว ในวันที่ 22 มกราคม 2567 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ​ชั้น1 ประตู7) เวลา 09.00 - 17.00 น. ⌚️ **อย่าลืมพกบัตรประชาชนมาด้วยนะ** #วัคซีนมีจำนวนจำกัด #กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลถลาง
เอกสารประกอบ

สร้างโดย woot
สร้างวันที่ 11 ม.ค. 2024 16:57:08
แก้ไขวันที่ 11 ม.ค. 2024 16:57:41
เปิดทั้งหมด 475 ครั้ง