บทความทั้งหมด

สร้างบทความทั้งหมด

แสดง 46 ถึง 50 จาก 298 ผลลัพธ์

บทความทั้งหมด

#ชื่อเรื่องเนื้อหาหมวดหมู่โพสล่าสุด 
  
46เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567จัดซื้อจัดจ้าง sine
26 ก.ย. 2023 09:17:24
เปิดดูแล้ว 153 ครั้ง
47เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดพื้นฐานเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดพื้นฐานจัดซื้อจัดจ้าง sine
6 ธ.ค. 2022 14:50:35
เปิดดูแล้ว 246 ครั้ง
48เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา 4 ชั้น โรงพยาบาลถลาง ขนาด 100 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา 4 ชั้น โรงพยาบาลถลาง ขนาด 100 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งจัดซื้อจัดจ้าง sine
21 มิ.ย. 2023 14:31:37
เปิดดูแล้ว 135 ครั้ง
49เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566จัดซื้อจัดจ้าง sine
21 มิ.ย. 2023 14:28:47
เปิดดูแล้ว 122 ครั้ง
50เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เช่าเครื่องอ่าน และแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล และชุดแปลงสัญญาณภาพเแกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บ-ส่งกระจายภาพทางการแพทย์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เช่าเครื่องอ่าน และแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล และชุดแปลงสัญญาณภาพเแกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บ-ส่งกระจายภาพทางการแพทย์จัดซื้อจัดจ้าง sine
7 ส.ค. 2023 13:24:57
เปิดดูแล้ว 118 ครั้ง