เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบปีประมาณ พ.ศ.2566

Update Delete


บทความ: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบปีประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเช์้อจุลินทรีด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
เอกสารประกอบ

สร้างโดย sine
สร้างวันที่ 23 มี.ค. 2023 11:44:44
แก้ไขวันที่ 23 มี.ค. 2023 11:44:44
เปิดทั้งหมด 221 ครั้ง