admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 41 ถึง 45 จาก 46 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
41เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sine
21 เม.ย. 2022 10:00:42
เปิดดูแล้ว 58 ครั้ง
เปิดดู
42ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sine
18 เม.ย. 2022 15:07:59
เปิดดูแล้ว 52 ครั้ง
เปิดดู
43เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 sine
23 พ.ย. 2021 15:15:12
เปิดดูแล้ว 313 ครั้ง
เปิดดู
44เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 sine
23 พ.ย. 2021 15:12:21
เปิดดูแล้ว 136 ครั้ง
เปิดดู
45เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 sine
23 พ.ย. 2021 15:11:01
เปิดดูแล้ว 157 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 26 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
26รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง sine
24 ส.ค. 2022 09:53:21
เปิดดูแล้ว 150 ครั้ง
เปิดดู
27ราชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วครว ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) sine
21 ก.ค. 2022 15:58:45
เปิดดูแล้ว 219 ครั้ง
เปิดดู
28รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) sine
11 เม.ย. 2022 11:08:55
เปิดดูแล้ว 605 ครั้ง
เปิดดู
29ผลการสอบคคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง sine
24 มี.ค. 2022 14:35:08
เปิดดูแล้ว 224 ครั้ง
เปิดดู
30รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) sine
21 มี.ค. 2022 10:58:23
เปิดดูแล้ว 241 ครั้ง
เปิดดู