admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 31 ถึง 35 จาก 46 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
31เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ golf
18 ส.ค. 2022 15:21:56
เปิดดูแล้ว 66 ครั้ง
เปิดดู
32รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) sine
8 ส.ค. 2022 14:09:06
เปิดดูแล้ว 53 ครั้ง
เปิดดู
33ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sine
8 ส.ค. 2022 14:05:39
เปิดดูแล้ว 47 ครั้ง
เปิดดู
34เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ sine
8 ส.ค. 2022 13:57:20
เปิดดูแล้ว 40 ครั้ง
เปิดดู
35ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถเคลื่อนที่สำหรับตรวจมะเร็งเต้านมระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sine
1 มิ.ย. 2022 15:18:16
เปิดดูแล้ว 74 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 26 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
26รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง sine
24 ส.ค. 2022 09:53:21
เปิดดูแล้ว 151 ครั้ง
เปิดดู
27ราชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วครว ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) sine
21 ก.ค. 2022 15:58:45
เปิดดูแล้ว 220 ครั้ง
เปิดดู
28รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) sine
11 เม.ย. 2022 11:08:55
เปิดดูแล้ว 606 ครั้ง
เปิดดู
29ผลการสอบคคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง sine
24 มี.ค. 2022 14:35:08
เปิดดูแล้ว 225 ครั้ง
เปิดดู
30รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) sine
21 มี.ค. 2022 10:58:23
เปิดดูแล้ว 241 ครั้ง
เปิดดู