admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 21 ถึง 25 จาก 46 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
21รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจสมรรถทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด โรงพยาบาลถลาง 1 เครื่อง sine
6 ก.ย. 2022 10:13:44
เปิดดูแล้ว 46 ครั้ง
เปิดดู
22รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกไช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาลถลาง 1 เครื่อง sine
6 ก.ย. 2022 10:12:08
เปิดดูแล้ว 35 ครั้ง
เปิดดู
23รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด โรงพยาบาลถลาง 1 เครื่อง sine
6 ก.ย. 2022 10:10:51
เปิดดูแล้ว 34 ครั้ง
เปิดดู
24รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลถลาง 1 เครื่อง sine
6 ก.ย. 2022 10:09:03
เปิดดูแล้ว 49 ครั้ง
เปิดดู
25รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลถลาง 1 เครื่อง sine
6 ก.ย. 2022 10:06:49
เปิดดูแล้ว 35 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 21 ถึง 25 จาก 30 ผลลัพธ์

สมัครงาน