admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 16 ถึง 20 จาก 27 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์โพสล่าสุดเปิดดู
16การกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นสอดคล้องกับมาตรฐาน ของประเทศหรือมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานรหัสข้อมูล มาตรฐาน การปฏิบัติงาน มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผู้ป่วย มาตรฐานระบบเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวด sine
19 ก.ค. 2022 13:37:53
เปิดดูแล้ว 296 ครั้ง
เปิดดู
17ขอความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามการสำรวจและเลือกปฏิบัติจากเอชไอวี ปี 2565 sine
7 มิ.ย. 2022 11:40:42
เปิดดูแล้ว 324 ครั้ง
เปิดดู
18สืบหาญาติ ผู้หญิงไม่ทราบชื่อ นามสกุล เสียชีวิติ ณ โรงพยาบาลถลาง sine
27 พ.ค. 2022 10:12:32
เปิดดูแล้ว 333 ครั้ง
เปิดดู
19นโยบายการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ประจำปี พ.ศ.2565 golf
17 มี.ค. 2022 16:12:39
เปิดดูแล้ว 361 ครั้ง
เปิดดู
20เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 sine
23 พ.ย. 2021 15:06:55
เปิดดูแล้ว 471 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 16 ถึง 20 จาก 88 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
16เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 sine
26 ก.ย. 2023 09:17:24
เปิดดูแล้ว 153 ครั้ง
เปิดดู
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง sine
18 ก.ย. 2023 11:13:44
เปิดดูแล้ว 90 ครั้ง
เปิดดู
18ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัด 87 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 5.7 เมตร ยาว 5.5 เมตร สูง 2.8 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) sine
14 ก.ย. 2023 14:01:09
เปิดดูแล้ว 93 ครั้ง
เปิดดู
19ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 golf
11 ก.ย. 2023 15:50:37
เปิดดูแล้ว 111 ครั้ง
เปิดดู
20ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัด 87 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 5.7 เมตร ยาว 5.5 เมตร สูง 2.8 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) sine
5 ก.ย. 2023 11:07:27
เปิดดูแล้ว 84 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 16 ถึง 20 จาก 47 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
16รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง sine
29 ส.ค. 2023 14:57:35
เปิดดูแล้ว 210 ครั้ง
เปิดดู
17รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) sine
23 มิ.ย. 2023 16:16:16
เปิดดูแล้ว 480 ครั้ง
เปิดดู
18รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) sine
1 มิ.ย. 2023 14:26:24
เปิดดูแล้ว 417 ครั้ง
เปิดดู
19รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ sine
23 พ.ค. 2023 10:07:37
เปิดดูแล้ว 452 ครั้ง
เปิดดู
20รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) sine
25 เม.ย. 2023 15:04:46
เปิดดูแล้ว 458 ครั้ง
เปิดดู