admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 6 ถึง 10 จาก 21 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์โพสล่าสุดเปิดดู
6 โรงพยาบาลถลาง ประกาศ นโยบายส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ sine
30 พ.ค. 2023 11:03:34
เปิดดูแล้ว 74 ครั้ง
เปิดดู
7ขายทอดตลาดท่อนซุงไม้มะฮอกกานี จำนวน 16 ท่อน ท่อนซุงไม้กระทินเทพา จำนวน 2 ท่อน sine
9 มี.ค. 2023 10:11:24
เปิดดูแล้ว 345 ครั้ง
เปิดดู
8การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 160 รายการ sine
4 ต.ค. 2022 11:34:46
เปิดดูแล้ว 468 ครั้ง
เปิดดู
9นโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในโรงพยาบาล (Social Media Policy) โรงพยาบาลถลาง กระทรวงสาธารณสุข sine
19 ก.ค. 2022 13:40:17
เปิดดูแล้ว 301 ครั้ง
เปิดดู
10การกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นสอดคล้องกับมาตรฐาน ของประเทศหรือมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานรหัสข้อมูล มาตรฐาน การปฏิบัติงาน มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผู้ป่วย มาตรฐานระบบเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวด sine
19 ก.ค. 2022 13:37:53
เปิดดูแล้ว 235 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 6 ถึง 10 จาก 72 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ sine
28 ส.ค. 2023 13:18:50
เปิดดูแล้ว 74 ครั้ง
เปิดดู
7เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมน้ำยา sine
28 ส.ค. 2023 13:13:29
เปิดดูแล้ว 78 ครั้ง
เปิดดู
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ sine
28 ส.ค. 2023 13:08:34
เปิดดูแล้ว 73 ครั้ง
เปิดดู
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ sine
21 ส.ค. 2023 11:23:41
เปิดดูแล้ว 82 ครั้ง
เปิดดู
10ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอลิฟต์ผู้ป่วยใน อาคารจามจุรี 1 ตัว ขนาด 1600 Kg sine
17 ส.ค. 2023 11:37:54
เปิดดูแล้ว 85 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 6 ถึง 10 จาก 34 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
6รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ sine
23 พ.ค. 2023 10:07:37
เปิดดูแล้ว 307 ครั้ง
เปิดดู
7รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) sine
25 เม.ย. 2023 15:04:46
เปิดดูแล้ว 396 ครั้ง
เปิดดู
8รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
20 เม.ย. 2023 11:40:09
เปิดดูแล้ว 223 ครั้ง
เปิดดู
9รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
20 เม.ย. 2023 11:37:27
เปิดดูแล้ว 117 ครั้ง
เปิดดู
10รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) sine
27 มี.ค. 2023 14:57:35
เปิดดูแล้ว 355 ครั้ง
เปิดดู