admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 6 ถึง 10 จาก 27 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

แสดง 6 ถึง 10 จาก 88 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ sine
27 ธ.ค. 2023 14:12:48
เปิดดูแล้ว 55 ครั้ง
เปิดดู
7ประกาศราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 3 รายการ sine
13 ธ.ค. 2023 15:34:28
เปิดดูแล้ว 59 ครั้ง
เปิดดู
8ประกาศราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เช่าเครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ และเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) sine
12 ธ.ค. 2023 10:31:18
เปิดดูแล้ว 53 ครั้ง
เปิดดู
9ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย (ยกเว้นอาหารทางสาบยาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) sine
24 พ.ย. 2023 15:37:33
เปิดดูแล้ว 65 ครั้ง
เปิดดู
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โมษณา และเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ sine
21 พ.ย. 2023 11:23:01
เปิดดูแล้ว 63 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 6 ถึง 10 จาก 47 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
6รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
22 ม.ค. 2024 10:51:23
เปิดดูแล้ว 64 ครั้ง
เปิดดู
7รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง sine
3 ม.ค. 2024 11:05:49
เปิดดูแล้ว 120 ครั้ง
เปิดดู
8รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
20 ธ.ค. 2023 09:15:57
เปิดดูแล้ว 72 ครั้ง
เปิดดู
9รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง sine
28 พ.ย. 2023 11:59:18
เปิดดูแล้ว 168 ครั้ง
เปิดดู
10รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
28 พ.ย. 2023 11:57:39
เปิดดูแล้ว 74 ครั้ง
เปิดดู