admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 21 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์โพสล่าสุดเปิดดู
21โรงพยาบาลถลาง เปิดคลินิกกัญชา ทางการแพทย์ sine
24 ก.พ. 2021 11:08:04
เปิดดูแล้ว 976 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 51 ถึง 55 จาก 80 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
51ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) sine
28 ก.ย. 2022 10:26:48
เปิดดูแล้ว 152 ครั้ง
เปิดดู
52ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT Scan) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sine
12 ก.ย. 2022 16:15:47
เปิดดูแล้ว 136 ครั้ง
เปิดดู
53ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT Scan) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) sine
12 ก.ย. 2022 16:12:15
เปิดดูแล้ว 111 ครั้ง
เปิดดู
54ประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล และชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพการแพทย์ sine
7 ก.ย. 2022 15:05:20
เปิดดูแล้ว 99 ครั้ง
เปิดดู
55รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจสมรรถทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด โรงพยาบาลถลาง 1 เครื่อง sine
6 ก.ย. 2022 10:13:44
เปิดดูแล้ว 109 ครั้ง
เปิดดู