admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 31 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

แสดง 46 ถึง 50 จาก 94 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
46ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน 1 รายการ sine
15 มิ.ย. 2023 16:09:54
เปิดดูแล้ว 136 ครั้ง
เปิดดู
47ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ sine
15 มิ.ย. 2023 16:06:27
เปิดดูแล้ว 137 ครั้ง
เปิดดู
48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายชื่อ sine
15 มิ.ย. 2023 16:00:29
เปิดดูแล้ว 143 ครั้ง
เปิดดู
49ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกขนาดเล็กระบบไฟฟ้า sine
8 มิ.ย. 2023 13:31:33
เปิดดูแล้ว 125 ครั้ง
เปิดดู
50ประกวดราคาข้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัด 87 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 5.7 เมตร ยาว 5.5 เมตร สูง 2.8 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sine
12 พ.ค. 2023 09:16:02
เปิดดูแล้ว 162 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 46 ถึง 50 จาก 60 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
46รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) woot
3 ม.ค. 2023 19:06:57
เปิดดูแล้ว 357 ครั้ง
เปิดดู
47ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง sine
23 ธ.ค. 2022 11:20:50
เปิดดูแล้ว 332 ครั้ง
เปิดดู
48เรื่อง: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
20 ธ.ค. 2022 14:09:21
เปิดดูแล้ว 288 ครั้ง
เปิดดู
49รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
19 ธ.ค. 2022 13:46:30
เปิดดูแล้ว 198 ครั้ง
เปิดดู
50เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ จำนวน 31 รายการ sine
1 ธ.ค. 2022 15:59:19
เปิดดูแล้ว 245 ครั้ง
เปิดดู