admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 21 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์โพสล่าสุดเปิดดู
21โรงพยาบาลถลาง เปิดคลินิกกัญชา ทางการแพทย์ sine
24 ก.พ. 2021 11:08:04
เปิดดูแล้ว 917 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 46 ถึง 50 จาก 72 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
46ประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล และชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพการแพทย์ sine
7 ก.ย. 2022 15:05:20
เปิดดูแล้ว 73 ครั้ง
เปิดดู
47รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจสมรรถทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด โรงพยาบาลถลาง 1 เครื่อง sine
6 ก.ย. 2022 10:13:44
เปิดดูแล้ว 80 ครั้ง
เปิดดู
48รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกไช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาลถลาง 1 เครื่อง sine
6 ก.ย. 2022 10:12:08
เปิดดูแล้ว 70 ครั้ง
เปิดดู
49รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด โรงพยาบาลถลาง 1 เครื่อง sine
6 ก.ย. 2022 10:10:51
เปิดดูแล้ว 67 ครั้ง
เปิดดู
50รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลถลาง 1 เครื่อง sine
6 ก.ย. 2022 10:09:03
เปิดดูแล้ว 85 ครั้ง
เปิดดู