บทความทั้งหมด

สร้างบทความทั้งหมด

แสดง 56 ถึง 60 จาก 312 ผลลัพธ์

บทความทั้งหมด

#ชื่อเรื่องเนื้อหาหมวดหมู่โพสล่าสุด 
  
56งบลงทุน ทุกไตรมาส ปีงบประมาณ 2567 MOIT4งบลงทุน ทุกไตรมาส ปีงบประมาณ 2567 MOIT4ITA golf
8 มิ.ย. 2022 10:44:54
เปิดดูแล้ว 236 ครั้ง
57เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย (ปรุงสำเร็จ)จัดซื้อจัดจ้าง sine
23 พ.ย. 2021 15:15:12
เปิดดูแล้ว 379 ครั้ง
58เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565จ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจัดซื้อจัดจ้าง sine
23 พ.ย. 2021 15:12:21
เปิดดูแล้ว 200 ครั้ง
59ขออนุญาตินำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)ชออนุญาตินำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)ITA golf
29 ธ.ค. 2021 22:01:26
เปิดดูแล้ว 140 ครั้ง
60เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จัดซื้อจัดจ้าง sine
23 พ.ย. 2021 15:09:06
เปิดดูแล้ว 221 ครั้ง