บทความทั้งหมด

สร้างบทความทั้งหมด

แสดง 56 ถึง 60 จาก 312 ผลลัพธ์

บทความทั้งหมด

#ชื่อเรื่องเนื้อหาหมวดหมู่โพสล่าสุด 
  
56เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖จัดซื้อจัดจ้าง golf
18 ส.ค. 2022 15:22:16
เปิดดูแล้ว 140 ครั้ง
57ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย (ยกเว้นอาหารทางสายยาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย (ยกเว้นอาหารทางสายยาง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จัดซื้อจัดจ้าง golf
18 ส.ค. 2022 15:30:30
เปิดดูแล้ว 111 ครั้ง
58ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จัดซื้อจัดจ้าง sine
5 ก.ย. 2022 15:48:26
เปิดดูแล้ว 107 ครั้ง
59รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด (TEOAE) โรงพยาบาลถลาง 1 เครื่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด (TEOAE) โรงพยาบาลถลาง 1 เครื่องจัดซื้อจัดจ้าง sine
5 ก.ย. 2022 15:52:02
เปิดดูแล้ว 100 ครั้ง
60รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี 1 ชุดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี 1 ชุดจัดซื้อจัดจ้าง sine
6 ก.ย. 2022 10:04:37
เปิดดูแล้ว 122 ครั้ง