ประสัมพันธ์

แสดง 6 ถึง 10 จาก 21 ผลลัพธ์

ประสัมพันธ์

#ประสัมพันธ์โพสล่าสุดเปิดดู
  
6 โรงพยาบาลถลาง ประกาศ นโยบายส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ sine
30 พ.ค. 2023 11:03:34
เปิดดูแล้ว 74 ครั้ง
เปิดดู
7ขายทอดตลาดท่อนซุงไม้มะฮอกกานี จำนวน 16 ท่อน ท่อนซุงไม้กระทินเทพา จำนวน 2 ท่อน sine
9 มี.ค. 2023 10:11:24
เปิดดูแล้ว 345 ครั้ง
เปิดดู
8การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 160 รายการ sine
4 ต.ค. 2022 11:34:46
เปิดดูแล้ว 468 ครั้ง
เปิดดู
9นโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในโรงพยาบาล (Social Media Policy) โรงพยาบาลถลาง กระทรวงสาธารณสุข sine
19 ก.ค. 2022 13:40:17
เปิดดูแล้ว 301 ครั้ง
เปิดดู
10การกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นสอดคล้องกับมาตรฐาน ของประเทศหรือมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานรหัสข้อมูล มาตรฐาน การปฏิบัติงาน มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผู้ป่วย มาตรฐานระบบเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวด sine
19 ก.ค. 2022 13:37:53
เปิดดูแล้ว 235 ครั้ง
เปิดดู