เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ผ้าผู้ป่วย จำนวน 17 รายการ

Update Delete


บทความ: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ผ้าผู้ป่วย จำนวน 17 รายการ
เอกสารประกอบ

สร้างโดย sine
สร้างวันที่ 1 ธ.ค. 2022 15:55:28
แก้ไขวันที่ 1 ธ.ค. 2022 15:55:28
เปิดทั้งหมด 141 ครั้ง