เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร

Update Delete


บทความ: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
เอกสารประกอบ

สร้างโดย sine
สร้างวันที่ 19 ต.ค. 2022 09:05:11
แก้ไขวันที่ 19 ต.ค. 2022 09:05:11
เปิดทั้งหมด 193 ครั้ง