ประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล และชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพการแพทย์

Update Delete


บทความ: ประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล และชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพการแพทย์
เอกสารประกอบ

สร้างโดย sine
สร้างวันที่ 7 ก.ย. 2022 15:05:20
แก้ไขวันที่ 7 ก.ย. 2022 15:05:20
เปิดทั้งหมด 137 ครั้ง