ITA

แสดง 16 ถึง 20 จาก 127 ผลลัพธ์

ITA

#ITA โพสล่าสุดเปิดดู
  
16หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานMOIT12 golf
10 พ.ค. 2022 14:32:35
เปิดดูแล้ว 137 ครั้ง
เปิดดู
17โรงพยาบาลจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565MOIT17 golf
31 มี.ค. 2022 12:20:39
เปิดดูแล้ว 745 ครั้ง
เปิดดู
18รายงานเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปีงบ 2565MOIT11 golf
31 มี.ค. 2022 11:14:11
เปิดดูแล้ว 143 ครั้ง
เปิดดู
19การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงานMOIT18 golf
30 มี.ค. 2022 16:26:46
เปิดดูแล้ว 107 ครั้ง
เปิดดู
20หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน MOIT22 golf
30 มี.ค. 2022 12:34:48
เปิดดูแล้ว 96 ครั้ง
เปิดดู