ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในบริเวณโรงพยาบาลถลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Update Delete


บทความ: ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในบริเวณโรงพยาบาลถลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ

สร้างโดย sine
สร้างวันที่ 19 ธ.ค. 2022 14:37:00
แก้ไขวันที่ 19 ธ.ค. 2022 14:37:00
เปิดทั้งหมด 305 ครั้ง