รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)

Update Delete


บทความ: รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 กันยายน 2565 ณ ห้องธุรการ
เอกสารประกอบ

สร้างโดย sine
สร้างวันที่ 21 ก.ย. 2022 11:56:44
แก้ไขวันที่ 21 ก.ย. 2022 11:56:44
เปิดทั้งหมด 211 ครั้ง