12 สิงหา มหาราชินี ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต